Výrobný program

Výrobný program...

...kúpacie kade, ochladzovacie kade ako aj sauny, mlynské kolesá, drevené umývadla... vyrábame už vyše 9 rokov  Vyrobíme cca 50 kadí ročne

Na výrobu kadí používame kvalitnú severskú borovicu dovážanu z Ruska hr. steny 42mm alebo Thermowood hr. steny 40mm . 

Čo je Thermowood ?

 

Tepelne upravené drevo (THERMOWOOD®) je nový druh materiálu s inovovanou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou, ktorá pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. 

THERMOWOOD® sa vyrába z reziva bežných drevín patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách pri vysokých teplotách. Tepelne upravené drevo možno použiť v interiéri aj exteriéri, napr. na vonkajšie obklady fasád, podlahy, záhradný nábytok, protihlukové bariéry, prvky sáun, na ploty a ohradenia, na terasy, detské ihriská apod.

 

Počas tepelnej úpravy je bunečná štruktúra dreva zmenená tak, že drevo vykazuje väčšiu stabilitu, než neupravené normálne drevo v rovnakých klimatických podmienkach prostredia. Rozmerové zmeny sú len polovičné. Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je pri dreve tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 90%. Prejavuje sa to tým, že materiál má stabilnú rovnovážnu vlhkosť 4 – 6% aj napriek tomu, že sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda pri ňom k napučaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

 

Podľa druhu dreva, dĺžky a intenzity ošetrenia dochádza vplyvom tepelného spracovania dreva k viac alebo menej výrazným zmenám farby. THERMOWOOD® získava až tmavo hnedý odtieň pripomínajúci tvrdé dreviny, výsledná intenzita odtieňu záleží na teplote, ktorou sa pôsobí na drevo.

 

Ďalším charakteristickým rysom je odstránenie (vytesnenie) všetkej živice z dreva počas ošetrovacieho procesu. To umožňuje jeho bezproblémové použitie v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a vlhkosťou, ako sú wellness centrá (vnútorné bazény, sauny, parné kúpele a podobne).

 

THERMOWOOD® má tiež lepšie tepelne izolačné vlastnosti než bežné drevo sušené štandardným spôsobom v komorových sušiarňach.

 

 
Tepelna úprava zvyšuje dobu trvanlivosti na viac než 30 rokov bez použitia chemickej ochrany!
TOPlist